سامانه مردم یار ابتکاری نو در نقش آفرینی مردم در عرصه حکمرانی

دکتر رضایی: مسئله امروز کشور مدیرانی هستند که در پشت دربهای بسته تصمیم می گیرند و به همین سبب، تصمیمات گرفته شده در این فضا قدرت حل کنندگی کافی ندارند؛ امروز باید این مدیران از پشت دربهای بسته بیرون بیایند و بصورت عینی و واقعی مسائل مردم را بشناسند و برای این مسائل و مشکلات راهکار ارائه کنند. سامانه مردم یار ابتکاری است که در آن فناوری به کمک حکمرانی آمده است تا صدای مردم بدون واسطه به گوش مسئولین برسد، تا مسائل و مشکلات واقعی مردم حل شود.

مردم یار

بیش از نیمی از کابینه دولت محسن رضایی را افراد زیر ۴۵ سال تشکیل خواهد داد ‎

دکتر منصوره معصومی معاونت ستاد بانوان حامی دکتر محسن رضایی: دکتر رضایی ‏جوان گرا است و بیش از نیمی از اعضای کابینه دولت را افراد زیر ۴۵ سال اداره خواهند نمود

نمایش مطلب
مردم یار

دولت دکتر رضایی دولتی فرا جناهی خواهد بود

دولت اقدام و تحول از شایستگان دو جناح سیاسی تشکیل می شود

نمایش مطلب
مردم یار

سهام عدالت، الگوی خوبی برای مشارکت اقتصادی مردم است

دولت حق دست اندازی به سرمایه های مردم در سهام عدالت را ندارد

نمایش مطلب
مردم یار

سهم دختران از اقتصاد ملی باید افزایش یابد

بانوان ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شود، در حال حاضر ۱۳ درصد از اقتصاد ملی سهم دارند.

نمایش مطلب

مسائل و مشکلات مردمی

سطح مسئله یا مشکل :

افراد شایسته کابینه مردم را معرفی فرمایید.

مردم یار

معاون اول پیشنهادی شما

نمایش لیست

بانک مدیران فردا: پیشنهاد مدیران منطقه‌ای

پیشنهاد استاندار :
پیشنهاد استاندار : ثبت نظر

پیشنهاد فرماندار :
پیشنهاد فرماندار : ثبت نظر

پیشنهاد بخش‌دار :
پیشنهاد بخش‌دار : ثبت نظر

پیشنهادمدیران دولتی:
پیشنهادمدیران دولتی: ثبت نظربرنامه دولت دکتر محسن رضایی

مشارکت در تدوین برنامه های استانی دولت اقدام و تحول

در این جمع سپاری دکتر محسن رضایی از تمامی مشارکت کنندگان به ویژه اساتید دانشگاه ها، مدیران، پژوهشگران و نخبگان دعوت میکنند ضمن مطالعه برنامه اقدام و تحول مربوط به هر استان جهت بیان نظرات کارشناسی خود در جمع سپاری مربوط به هر استان مشارکت نمایند. برنامه اقدام و تحول مربوط به هر استان در قسمت اسناد پشتیبان در دسترس مشارکت کنندگان قرار گرفته است.

  • موضوع: سیاست های ملی
  • وضعیت: درحال دریافت پیشنهادات
  • خرداد 1400
مشارکت در جمع سپاری

در صورت تمایل به برقراری ارتباط مستقیم و طرح مسائل خود با آقای دکتر محسن رضایی اطلاعات خود را وارد نمایید.

اینستاگرام

توییتر